Fotogaléria

              V tejto časti stránky nájdete zopár zaujímavých fotografií nás študentov, geodetických prístrojov,ktoré využívame pri výučbe a zopár fotografií zo života na škole. Mnoho ďalších fotografií nájdete samozrejme aj v iných častiach stránky. Na zmenšeninu obrázku stačí len kliknúť a zväčší so do väčšieho formátu.

Obsah:

Študenti na predmete Prax

Prváci pri vytyčovaní

 

Meranie nivelácie na Námestí slobody

 

Meranie tachymetrie v Horskom parku

Meranie osnovy vodorovných smerov na Račianskom mýte

Vyhotovovanie snímok pre pozemnú fotogrametriu

Meranie osnovy vodorovných smerov na Hradnom vrchu

Ukážka nivelačných značiek (stupnicová, čapová)

 

Fotografie prístrojov a pomôcok

  

Turistický príjmač GPS, ktorý vlastní naša škola

 

Elektronický dĺžkomer EOT 2000

 

Teodolit s nasadzovacím elektronickým dĺžkomerom Kern DM 150

 

Totálna stanica Leica

 

Teodolit a nivelačný prístroj Zeiss s pomôckami

 

Nivelačná lata a spôsob akým sa využívajú nivelačné značky pri meraní

 

Fotografie z exkurzií

 

Exkurzia v botanickej záhrade, ako súčasť výučby predmetu Ekológia (1.ročník)

 

Exkurzia v Banskej Štiavnici, návšteva baní zameraná na banské meračstvo (3.ročník)

 

Exkurzia v GKÚ na Chlumeckého ulici v BA, ukážka práce s príjmačom GPS firmy Zeiss

 

Ukážka práce s príjmačom GPS firmy Trinble

 

Exkurzia vo hvezdárni

 

Ostatné fotografie

Začiatok každoročného futbalového turnaja tried

 

 

Ocenenie najlepších študentov za ich úsilie na konci školského roka od riaditeľa školy

Rozlúčka odchádzajúcich štvrtákov s nižšími ročníkmi

Literárna beseda so spisovateľom Antonom Hykischom

Literárna beseda s pani Kristínovou

Deň otvorených dverí v školskom roku 2003/2004

 

 

 

 

 

 

Žiaci SGŠ a J. Procko v relácii "Nikdy nehovor Nikdy"

 

Návštevy Radošínskeho naivného divadla