Vyučovacie predmety

               V tejto časti stránky, ktorá je podľa nás najrozsiahlejšia, nájdete informácie o vyučovaných predmetoch na našej škole. Téma je rozdelená na dve základné položky "Odborné predmety" a "Všeobecno-vzdelávacie predmety". Sústredili sme sa na časť odborných predmetov, kde nájdete podrobnejšie informácie aj kvôli tomu, že naša škola je odbornou školou a hlavnú náplň jej výučby tvoria najmä odborné predmety.

Odborné predmety

(geodézia, prax, mapovanie, automatizácia zobrazovacích prác, geodetické výpočty, pozemkové evidencie, geografické informačné systémy, fotogrametria, deskriptívna geometria, kartografické rysovanie, kartografia)Všeobecno-vzdelávacie predmety

(slovenský jazyk, matematika, geografia, výpočtová technika, ekonomika, fyzika, občianska náuka, dejepis, ekológia, etická výchova)Tabuľka na určenie technologického postupu pri vytyčovaní veľkých objektov líniových stavieb

Tabuľka rieši pôsobenie kartografického skreslenia Krovákovej projekcie na meranú (vytyčovanú) dlžku z uvažovaného bodu a zároven rieši aj pôsobenie nadmorskej výšky uvažovaného bodu na uvedenú dlžku.
Tabuľka dopĺňa chýbajúce informácie v učebniciach praktickej geodézie, ktoré sa mali týkať tejto problematiky.