Informácie o škole

Budova Strednej geodetickej školy na Vazovovej ulici Obsah:


Čo naša škola ponúka:

Ubytovanie:

Naša škola poskytuje ubytovanie v Domove mládeže na Račianskej ulici č. 80 v Bratislave. Je to ubytovacie zariadenie I. kategórie pre stredoškolskú mládež s nepretržitou prevádzkou. Je v ňom zabezpečená komplexná výchova, ubytovanie, stravovanie, kultúrno-spoločenské a športové vyžitie.

Pozn. DM sa nachádza v časti Bratislava Nové Mesto v blízkosti železničnej stanice Predmestie a Vinohrady. V smere na Raču premávajú elktričky č. 3, 5, 7, 11 a autobusy č. 75 a 59. Podrobné informácie o ubytovaní, stravovaní, spoločenskom vyžití môžu rodičia, resp. zákonní zástupcovia žiakov dostať na uvedenej adrese, alebo telefonicky na tel. č. 02/44 25 80 47.

Adresa DM: Domov mládeže, Račianska 80, 831 02 Bratislava

Stravovanie:

Stravovanie žiakov je zabezpečené na Gymnáziu Jána Papánka na Vazovovej ulici č. 6. Obedy sa žiakom vydávajú od 12.30 h do 14.30 h.