Stredná odborná škola geodetická

Vazovova 14
811 07 BratislavaEnglish version

25 voľných miest pre študijný odbor : 3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster .

nová webová stránka: www.sgsgeodet.edupage.sk
  • Logo

    Túto stránku si od 10. 10. 2003 prezrelo záujemcov.


    © SGŠ, 2001